Vision och värderingar

Vår vision är en värld där forskning bedrivs framgångsrikt utan att utnyttja djur – för både människors och djurs bästa.

Vi anser att forskning är livsnödvändig – för både människor, djur och miljö. Men vi anser att forskning ska utföras utan att djur utsätts för lidande.

Vårt mål är att djurförsök ska ersättas - utan att någonsin tumma på kravet på vetenskaplig kvalitet. Lär mer om varför vi anser att djurförsök ska ersättas här >>  

Forska Utan Djurförsök arbetar för att djurförsök successivt ska kunna ersättas med moderna djurfria metoder. Målet är att djurförsöken helt ska vara ersatta på sikt. För att lyckas med det krävs forskning för att utveckla effektiva alternativ till djurförsöken.

Kärnan i vår verksamhet är samarbete. Vi tror på att förändra genom dialog och informationsarbete.

Vi är politiskt oberoende och får inga statliga eller andra bidrag.

Vår policy är att inte delta i sammanhang som på något sätt kan sammankopplas med sexism, rasism eller olaglig verksamhet.

Vår värdegrund är att både människor och djur har rätt till ett bra liv.

Vill du vara med och stödja vårt arbete? Här kan du se på vilka olika sätt du kan bidra >>

 

Vi kombinerar djurskydd med vetenskapliga framsteg
– till nytta för både människor och djur.