Skänk en gåva

pg 90 70 90-5

Alla gåvor, stora som små, är av betydelse. Pengarna vi samlar in går till forskning för att utveckla metoder som ersätter djurförsök.

Sätt in din gåva via PlusGiro

Vårt plusgirokonto är 90 70 90-5. Kontakta oss gärna om du vill beställa förtryckta inbetalningskort >>

SMS'a din gåva

Du kan också skänka din gåva via sms. Fr.o.m. februari 2013 kräver det dock att du har WyWallet, en s.k. mobil plånbok. Mer om sms-gåva >>

Vi har valt att inte ha någon betalningsfunktion här på vår hemsida pga att en så stor del av gåvan försvinner i omkostnader (man betalar avgifter både till betaltjänstleverantör, kortföretag och inlösande bank).

90-konto - en garanti för att dina pengar används rätt

Forska Utan Djurförsök har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot innebär en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Ditt bidrag gör nytta Med din hjälp kan vi se till att fler djurförsök ersätts!

Djurförsök används fortfarande för att testa kemikalier, i utbildning och i biologisk och medicinsk forskning. Många gånger utsätts djuren för lidande. Och det handlar om väldigt många djur - ca 2 700 djur om dagen i Sverige, kanske uppemot 100 miljoner djur varje år runt om i världen.

Det behöver inte fortsätta så här! Många djurförsök är redan ersätta med djurfria metoder – och ännu fler skulle kunna ersättas med metoder som är minst lika bra som djurförsöken. Men då behövs mer forskning, mer informationsspridning och politisk handlingskraft. Och det är precis det vi jobbar med!

Välj ditt sätt att hjälpa!

Din hjälp kan göra stor skillnad och det finns många sätt att hjälpa till. Ge en gåva på pg 90 70 90-5, eller se alla andra sätt du kan hjälpa på, här till vänster.

Hör gärna av dig till oss om du undrar över något. Tel: 08-749 03 40 eller maila.