Skänk en gåva

pg 90 70 90-5

Alla gåvor, stora som små, är av betydelse. Pengarna vi samlar in går till forskning för att utveckla metoder som ersätter djurförsök.

Sätt in din gåva via PlusGiro

Vårt plusgirokonto är 90 70 90-5. Kontakta oss gärna om du vill beställa förtryckta inbetalningskort >>

OBS: Vi har nu även ett plusgirokonto (PG) som fungerar för OCR-betalningar. Det nya kontot är 90 03 40-1. I maj 2014 gör vi vårt första utskick till våra givare med inbetalningskort för OCR-betalning. För att använda detta konto krävs att du har ett OCR-nummer. Det står på inbetalningskortet du fått från oss. Om OCR-nummer saknas så använder du vårt "vanliga" plusgirokonto (90 70 90-5). Kontakta oss gärna om du har frågor kring detta!

Vårt andra plusgirokonto, 90 70 90-5, finns alltså kvar och fungerar på samma sätt som tidigare för gåvoinbetalningar.

90-konto - en garanti för att dina pengar används rätt

Forska Utan Djurförsök har 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot innebär en garanti för att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

SMS'a din gåva

Du kan också skänka din gåva via sms. Fr.o.m. februari 2013 kräver det dock att du har WyWallet, en s.k. mobil plånbok. Mer om sms-gåva >>

Observera att 90-kontokontrollen gäller för hela vår verksamhet, även för gåvor vi får via SMS. Du kan alltid känna dig trygg över att din gåva används på rätt sätt!

Tyvärr kan du inte betala en gåva med kort eller direktbetalning via vår hemsida. Vi arbetar på att hitta en kostnadseffektiv lösning för sådana betalningar.

Ditt bidrag gör nytta Med din hjälp kan vi se till att fler djurförsök ersätts!

Djurförsök används fortfarande för att testa kemikalier, i utbildning och i biologisk och medicinsk forskning. Många gånger utsätts djuren för lidande. Och det handlar om väldigt många djur - ca 2 700 djur om dagen i Sverige, kanske uppemot 100 miljoner djur varje år runt om i världen.

Det behöver inte fortsätta så här! Många djurförsök är redan ersätta med djurfria metoder – och ännu fler skulle kunna ersättas med metoder som är minst lika bra som djurförsöken. Men då behövs mer forskning, mer informationsspridning och politisk handlingskraft. Och det är precis det vi jobbar med!

Välj ditt sätt att hjälpa!

Din hjälp kan göra stor skillnad och det finns många sätt att hjälpa till. Ge en gåva på pg 90 70 90-5, eller se alla andra sätt du kan hjälpa på, här till vänster.

Hör gärna av dig till oss om du undrar över något. Tel: 08-749 03 40 eller maila.