Över 990 000 djur används och dör i djurförsök i Sverige varje år

I Sverige används i genomsnitt 2 714 djur i försök VARJE DAG. Det blir 990 000 djur per år (genomsnittet för åren 2004-2012). I vissa försök används djuren i veckor, månader eller år.

Djurförsök används för en mängd olika ändamål, inte bara i medicinsk forskning och för att utveckla läkemedel. De används också för att testa kemikalier, för att producera biologiska produkter och i utbildning. I Sverige finns ca 300 anläggningar där djurförsök förekommer, främst på universitet och högskolor. Det finns även myndigheter som utför djurförsök, liksom en del privata företag såsom läkemedelsindustrin.

Djurförsöksverksamheten är reglerad både av svensk lag och EU-direktiv. Jordbruksverket godkänner anläggningar och djurförsöksetiska nämnden granskar varje planerat försök. Alla djurförsök innebär inte att djur utsätts för lidande, men plågsamma försök är tillåtet även i Sverige.

Det finns ingen statistik över hur många av djurförsöken som är plågsamma. Men vi vet att miljontals djur över hela världen utsätts för lidande av olika slag. Djur genmodifieras varje år för att få olika sjukdomar, utsätts för operativa ingrepp, injiceras eller tvångsmatas med kemikalier eller utsätts för stress. Att låta djuren fasta och ibland även ta bort vätska inför försök är vanligt.

Med mycket få undantag sitter försöksdjuren i små burar hela sina liv. Miljön är strikt kontrollerad och ger små möjligheter till motion och aktiviteter. Vissa djur hålls isolerade. Även tester med ofarliga preparat kan innebära upprepade injiceringar eller sondmatning med ett rör ner i magen. All hantering kan orsaka stress och obehag, även om inte alla djurförsök är direkt plågsamma. Nästan alla djur avlivas under försöket eller i samband med att det avslutas. Läs mer om försöksdjurens liv här >>

Förbud mot kosmetikatester - men krav på djurtester av kemikalier

Kosmetikatester på djur är förbudet inom EU och sedan mars 2013 finns ett förbud mot försäljning produkter med ingredienser som djurtestats efter detta datum. 

Just nu pågår mängder av djurtester för att undersöka giftigheten hos kemikalier. En ny EU-lagstiftning kräver att företag ska registrera sina kemikalier och då även redovisa riskerna med användningen av dessa kemikalier. Enligt vissa bedömare kommer minst 50 miljoner djur att utnyttjas i olika tester pga detta. Läs om EU:s nya kemikalielagstiftning.  

Vad gör Forska Utan Djurförsök?

Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse. Vår uppgift är att bidra till att djurförsök kan ersättas med metoder som cellmodeller, beräkningsmodeller i datorer och annan avancerad, modern teknik. Vi vet hur viktigt det är med högklassig forskning för att lösa medicinska problem och för att få fram bättre testmetoder för läkemedel, kemikalier och alla möjliga produkter. Men vi anser att forskningen ska kunna ske utan att utnyttja djur.

För att bedriva vår verksamhet är vi helt beroende av ekonomiska bidrag från allmänheten. Vill du bidra till att fler djurförsök ersätts med moderna djurfria metoder?

Djur är inte tillförlitliga modeller för människan

Kritiken mot djurförsök beror inte enbart på att de orsakar stress och lidande för djuren. Djurförsök är också mycket dyra att genomföra och många gånger av begränsat värde. Även om likheterna mellan oss och de olika försöksdjuren är stora, så finns ofta avgörande skillnader som gör att resultaten kan bli svåra att tolka. Genom att förändra generna på möss försöker forskarna framställa djur som är bättre modeller för människor, men många gånger har det visat sig att det finns andra skillnader som gör att resultaten inte går att överföra till människan. Exempel hittar du i vår argumentsamling här >> och i informationen om läkemedelsutveckling här >>   

Mer information

I vänstermenyn hittar du mer informationen om djurförsök. Nedan finns länkar till några av de mest lästa sidorna på hemsidan:

Djurförsöksstatistik och lagstiftning >>
Om försöksdjurens liv >>
Argument för att ersätta fler djurförsök >> 
Bilder och videos från djurförsökslaboratorier >>
Om alternativ till djurförsök >>
Exempel på djurförsök som ersatts med andra metoder >>
Kosmetikatester på djur  >>
Lista över märken som inte djurtestas  >>
Svar på vanliga frågor om djurtester av smink, hudvård och hygienprodukter >>
Svar på vanliga frågor om djurtester av andra produkter >>
Hur vi jobbar politiskt för att fler djurförsök ska kunna ersättas >>
Svar på vanliga frågor om hur Forska Utan Djurförsök arbetar >>

 

Forska Utan Djurförsök arbetar för att ersätta djurförsök
genom att stödja forskning för att utveckla djurfria metoder.